Ogłoszenie o zawarciu Umowy 220209-2007

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Przemysław Tadla
e-mail: ptadla@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 207 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa restauracyjna dla ok. 330 uczestników konferencji inaugurującej proces wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Centrum Usług WSIiZ Sp. z o.o.
Kielnarowa 386D
36-020 Tyczyn

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-11-13
Publikujący -