Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2011-11-21
Publikujący -
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłMałgorzata Dankowska - Kierownik Wydziału2011-10-31
Publikujący -
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2011-10-28
Publikujący -
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2011-10-25
Publikujący -
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2011-09-09
Publikujący -
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2011-09-02
Publikujący -
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłGrażyna Lis - Inspektor Wojewódzki2011-08-09
Publikujący -

 

  • W związku z uwzględnieniem w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Wykonawcy Agrotec Polska Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 55, 00-172 Warszawa z dnia 18 kwietnia 2011 roku oraz  postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 kwietnia 2011 roku, sygn. akt KIO 815/11 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę badania pt. Pracodawcy Podkarpacia realizowanego w ramach projektu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonał ponownego badania i oceny ofert oraz wybrał ofertę najkorzystniejszą.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2011-05-19
Publikujący -