XML
OA 3331-65/07
Ogłoszenie o zawarciu Umowy 239648-2007
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Łukasz Mazurkiewicz
e-mail: lmazurkiewicz@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa szkoleniowa pn. "Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami i dla pracowników administracyjno-biurowych".

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński
ul. Okulickiego 20
35-206 Rzeszów

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-12-07
Publikujący -